RainSoft Ultrefiner II

Prvoklasni sistem za vodu za piće

Sa Ultrefiner II prvoklasnim sistemom za prećišćavanje vode stičete sigurnost saznanjem da svojoj familiji obezbjeđujete najbolji sistem za vodu za piće koji postoji.

Ultrefiner II

Smatra se da su Rain Soft sistemi za vodu visoko efikasni i djelotvorni u obezbjeđivanju izuzetne vode za piće koju koristi vaša porodica.

Ultrefiner II koristi tri filtera visokog kvaliteta namijenjena za rješavanje praktično bilo kakvih problema sa vodom za piće. Vaš lokalni RainSoft diler može da vam pomogne u izboru sistema koji najbolje odgovara vašim potrebama i uslovima lokalnih voda.

Ultrefiner II sistem obezbjeđuje više linija odbrane da bi zaštitio vodu koju vaša  familija koristi

Karbon blok sediment pre-filter smanjuje nivo hlora i uklanja većinu čestica veličine kao 10 mikrona iz vode za piće.

Membranski kertridž filtrira na molekularnom nivou da bi se smanjio nivo neželjenih neorganskih materija, kao što su olovo, hrom i bakar.

Karbon blok sediment POST-filter smanjuje nivo štetnih isparljivih organskih jedinjenja (VOC-a) koja predstavljaju opasnost po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Ograničena životna garancija na greške u proizvodnji za života prvog kupca u maloprodaji

NSF sertifikat u performansama i testovima.

Kako ultrefiner sistem radi

Rain Soft pretvara običnu vodu  izuzetnu vodu …

Pametan i ekonomičan način da uživate u najboljoj mogućoj vodi

Kako ultrefiner sistem radi :

-1.Voda kroz ulazni ventil ulazi u sistem
-2.Voda prolazi kroz kertridž pre - filtera koji uklanja čestice, hlor, ukus I miris
-3.Voda zatim ulazi u Ultrefiner membranski kertridž gde se filtrira kroz spiralnu cijev, polu - propustljivu membranu
-4.Tako visokofiltrirana voda ulazi u rezervoar
-5.Vaša voda tretirana sistemom povratne osmoze se konačno filtrira kroz sistem post filtera I oslobađa se kroz slavinu koja je za to namijenjena

 


Ultrefiner II pruža savršenu filtraciju

Ultrefiner sistem koristi tehnologiju povratne osmoze za filtriranje veoma sitnih čestica  koje mogu lako da sklizne kroz manje sofisticirane filtere.

Ultrefiner II se instalira sa savremenom bez olovnom slavinom koja se nudi u boji brušenog nikla I hroma da bi mogla da se uklopi u dekor svakog doma.

Karakteristike sistema :

-Proizvodi veoma malo natrijumske  “ sastojak kvaliteta “ vode za piće I kuvanje

-Dizajn filtera daje rezultat postavljanjem samo kertridža za filter a ne punog kanistra

-Opremljen pred - filterom, membranskim I post filterom, dizajniran da efikasno smanjuje nivo hlora, olova, hroma, bakra I nivoa štetnih isparljivih jedinjenja iz vaše vode za piće.

-Ušteda troškova održavanja – dizajniran sa tri filtera samim tim bolji od industrijskih koji imaju pet filtera.

Rain Soft pretvara običnu vodu u izuzetnu vodu . . .