RainMate IL

Savršene veličine da stoji na svakom radnom stolu, kuhinjskom pultu ili podu u hodniku, RainMate koristi čistu, svježu vodu za cirkulisanje nežno namirisanog vazduha kroz ambijent vašeg doma.

RainMate IL ima dugotrajne LED lampice koje obasjavaju uskovitlanu vodenu kupku, što ga čini savršenim „noćnim svijetlom”.

Ima dve različite postavke svijetla – slabo i jako – a njegov prijatan šum, zajedno sa recirkulisanim vazduhom obogaćenim aromom koji stvara, čini ga čudesnim noćnim društvom.