Prezentacije od 1 Januara:

10:00 (SLOBODNO), 14:00 (SLOBODNO), 18:00 (SLOBODNO)

Poneđeljak 1 Januar


10:00 (SLOBODNO), 14:00 (SLOBODNO), 18:00 (SLOBODNO)

Utorak 2 Januar


10:00 (SLOBODNO), 14:00 (SLOBODNO), 18:00 (SLOBODNO)

Srijeda 3 Januar


10:00 (SLOBODNO), 14:00 (SLOBODNO), 18:00 (SLOBODNO)

Četvrtak 4 Januar


10:00 (SLOBODNO), 14:00 (SLOBODNO), 18:00 (SLOBODNO)

Petak 5 Januar


10:00 (SLOBODNO), 14:00 (SLOBODNO), 18:00 (SLOBODNO)

Subota 6 Januar


10:00 (SLOBODNO), 14:00 (SLOBODNO), 18:00 (SLOBODNO)

Neđelja 7 Januar


10:00 (SLOBODNO), 14:00 (SLOBODNO), 18:00 (SLOBODNO)

Poneđeljak 8 Januar


10:00 (SLOBODNO), 14:00 (SLOBODNO), 18:00 (SLOBODNO)

Utorak 9 Januar


10:00 (SLOBODNO), 14:00 (SLOBODNO), 18:00 (SLOBODNO)

Srijeda 10 Januar


10:00 (SLOBODNO), 14:00 (SLOBODNO), 18:00 (SLOBODNO)

Četvrtak 11 Januar


10:00 (SLOBODNO), 14:00 (SLOBODNO), 18:00 (SLOBODNO)

Petak 12 Januar


10:00 (SLOBODNO), 14:00 (SLOBODNO), 18:00 (SLOBODNO)

Subota 13 Januar


10:00 (SLOBODNO), 14:00 (SLOBODNO), 18:00 (SLOBODNO)

Neđelja 14 Januar


10:00 (SLOBODNO), 14:00 (SLOBODNO), 18:00 (SLOBODNO)

Poneđeljak 15 Januar


10:00 (SLOBODNO), 14:00 (SLOBODNO), 18:00 (SLOBODNO)

Utorak 16 Januar


10:00 (SLOBODNO), 14:00 (SLOBODNO), 18:00 (SLOBODNO)

Srijeda 17 Januar


10:00 (SLOBODNO), 14:00 (SLOBODNO), 18:00 (SLOBODNO)

Četvrtak 18 Januar


10:00 (SLOBODNO), 14:00 (SLOBODNO), 18:00 (SLOBODNO)

Petak 19 Januar


10:00 (SLOBODNO), 14:00 (SLOBODNO), 18:00 (SLOBODNO)

Subota 20 Januar


10:00 (SLOBODNO), 14:00 (SLOBODNO), 18:00 (SLOBODNO)

Neđelja 21 Januar


10:00 (SLOBODNO), 14:00 (SLOBODNO), 18:00 (SLOBODNO)

Poneđeljak 22 Januar


10:00 (SLOBODNO), 14:00 (SLOBODNO), 18:00 (SLOBODNO)

Utorak 23 Januar


10:00 (SLOBODNO), 14:00 (SLOBODNO), 18:00 (SLOBODNO)

Srijeda 24 Januar


10:00 (SLOBODNO), 14:00 (SLOBODNO), 18:00 (SLOBODNO)

Četvrtak 25 Januar


10:00 (SLOBODNO), 14:00 (SLOBODNO), 18:00 (SLOBODNO)

Petak 26 Januar


10:00 (SLOBODNO), 14:00 (SLOBODNO), 18:00 (SLOBODNO)

Subota 27 Januar


10:00 (SLOBODNO), 14:00 (SLOBODNO), 18:00 (SLOBODNO)

Neđelja 28 Januar


10:00 (SLOBODNO), 14:00 (SLOBODNO), 18:00 (SLOBODNO)

Poneđeljak 29 Januar


10:00 (SLOBODNO), 14:00 (SLOBODNO), 18:00 (SLOBODNO)

Utorak 30 Januar


10:00 (SLOBODNO), 14:00 (SLOBODNO), 18:00 (SLOBODNO)

Srijeda 31 Januar